Kraków się rozwija szybko

Pośród licznych stolic województw w kraju, Kraków wyróżnia się nie jedynie w temacie sztuki i rozrywki, ale również na licznych odmiennych polach. Zaczyna być obszarem przyjaznym do mieszkania. Zmiany, które dotknęły miasto w niedawnych latach dają poczucie, że Kraków naprawdę pnie się do przodu.
Pozytywne zmiany w mieście.
Co godnego pochwały załatwiono w ciągu niedawnego czasu? Ilość zmian i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Mocno pomogły w tej materii dotacje Unii Europejskiej, z których Kraków niemało korzysta. Dynamiczne akcje w obszarze pozyskiwania dotacji sprawiły, że gmina rozwinęła się o świeże drogi, nowoczesne autobusy komunikacji miejskiej, i kolejne miejsca dla ludności.
Niemałe inwestycje nie są widoczne dla typowego mieszkańca. Nie oznacza to natomiast, że nie funkcjonują. Zwykle pomijamy historie, które nie są bezpośrednio z nami związane. Przeciętnemu obywatelowi miasta wydaje się, że w mieście niewiele się dzieje. Podczas gdy miasto zmienia się z każdym miesiącem. Zmiany w zakresie zarządzania odpadami, tworzeniu oraz modernizacji siatki kanalizacyjnej, stawianie filtrów przeciw hałasowi to tylko niektóre zmiany, które umożliwiają nam pełniej oraz wygodniej żyć. Miasto rozwija się też pod kątem opcji kulturalnych. Wartość miasta rośnie za pomocą takich inwestycji jak: Kraków Arena czy rewitalizacja Huty. takie miejsca zachęcają przyjezdnych do przyjazdu.
Rozpoczynane przez radnych projekty nie dotyczą tylko ścisłego centrum miasta, ale również są związane z całym województwem małopolskim. Wobec tego lepiej nie użalać się tylko zauważyć innowacje w które obrósł Kraków.
Przyszłe miesiące – o ile będzie możliwość utrzymania tempa zmian – umożliwią miastu zostać niezwykłą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski prezydent

Podobne artykuły